Báo cáo hàng ngày bằng tiếng Nhật

Chúng tôi cung cấp báo cáo hàng ngày liên quan tới tình hình biến động cùng những nhận định về thị trường chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng cập nhập các tin tức mới nhất liên quan tới kinh tế vĩ mô, tình Xem thêm

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Thông qua mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tổ chức có cơ hội tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp để có thể có cái nhìn bao quát và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Dịch vụ Xem thêm

Báo cáo phân tích theo yêu cầu

Các chuyên gia phân tích của chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng về nghiên cứu theo yêu cầu, kiểm tra kênh, Phân tích kỹ thuật, đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu cụ thể của khách hàng. Đối với Báo cáo theo yêu cầu, chúng tôi định vị đây là Xem thêm