Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: – Hội đồng Quản trị điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định hướng trung Xem thêm

Ban lãnh đạo

Đội ngũ nhân sự Với đội ngũ quản lý trực tiếp người Nhật Bản có kinh nghiệm và trải nghiệm tại nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới như Nhật, Mỹ, Hồng Kông, London và các nước Châu Á… cùng đội ngũ nhân viên nghiệp vụ đạt chuẩn về trình độ, bằng cấp Xem thêm