Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Anh Linh
10-05-2019

  Ngày 10/5/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 133/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Anh Linh (địa chỉ: 24, ngõ 84, Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 27.500.000 đồng (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán (ông Võ Anh Linh-người liên quan của bà Phạm Thị Thu Hà, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS) đăng ký mua 2.096.000 cổ phiếu HJS từ ngày 30/01/2019 đến ngày 20/02/2019 nhưng đã mua 2.050.000 cổ phiếu HJS ngày 29/01/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2019.

UBCKNN

Tin tiếp theo