Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quang Nguyên
13-09-2019

Ngày 12/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPVPHC về việc xử phạm vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Nguyên (số nhà 27 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 11/7/2018, ông Nguyễn Quang Nguyên (Ông) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (Mã Chứng khoán: DPS) đã bán 1.039.301 cổ phiếu DPS nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

UBCKNN

Tin tiếp theo