Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
13-09-2019

Ngày 11/9/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính (BCTC) bán niên được soát xét niên độ 01/10/2017-30/9/2018, BCTC Quý 3 và Quý 4 niên độ 01/10/2017-30/9/2018, BCTC được kiểm toán niên độ 01/10/2017-30/9/2018, BCTC bán niên được soát xét niên độ 01/10/2018-30/9/2019 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2019.

UBCKNN

Tin tiếp theo