Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
20-01-2020

Ngày 17/01/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu với các mức giá nằm ngoài biên độ giao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, mã chứng khoán SBT, đã đặt 3 lệnh mua vào các ngày 7/5, 9/5 và 17/5/2018, cụ thể như sau: ngày 07/05/2018 đặt lệnh mua 1.000 cổ phiếu SBT với giá 19.300 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 18.880 đồng/cổ phiếu; ngày 09/05/2018 đặt lệnh mua 10.000 cổ phiếu SBT với giá 18.500 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 18.110 đồng/cổ phiếu; ngày 17/05/2018 đặt lệnh mua 50 cổ phiếu SBT với giá 17.850 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đặt mua lại cổ phiếu SBT tối đa là 17.800 đồng/cổ phiếu).

Quy định tại: Điểm g Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Tin tiếp theo