VPL11812: Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast
04-12-2019
Tin tiếp theo