UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam
14-06-2019

Ngày 14/6/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 127/GP-UBCK cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cụ thể như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN

YUANTA VIỆT NAM

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

YUANTA SECURITIES VIETNAM LIMITED COMPANY.

– Tên viết tắt: YSVN

– Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Họ và tên  : LÊ MINH TÂM

+ Chức danh: Tổng Giám đốc

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;

2. Tự doanh chứng khoán;

3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;

4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

UBCKNN

Tin tiếp theo