Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN”
22-05-2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN” cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền 01 năm cho một số thiết bị an toàn bảo mật thuộc gói thầu 01 Dự án Phát triển hạ tầng CNTT tại UBCKNN.

– Loại gói thầu:  

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn p Hỗn hợp ¨

– Giá gói thầu:

– Nội dung chính của gói thầu: Gia hạn bản quyền 01 năm đối với một số thiết bị An toàn bảo mật của của Hệ thống CNTT Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm: Hệ thống chống thư rác và diệt virus AV TrendMicro; Hệ thống bảo vệ thư điện tử; Hệ thống IPS phát hiện và chống xâm nhập; Hệ thống tường lửa tích hợp; Hệ thống phát hiện tấn công APT.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 500 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển nghiệp vụ của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ ngày 21/5/2019 đến trước 09 giờ 00 ngày 31/5/2019 theo E-TBMT số 20190548427-00.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Đấu thầu qua mạng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí tải qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn./.). Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 31/5/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 31/5/2019.

Địa điểm mở thầu: Thực hiện đấu thầu qua mạng.

UBCKNN

Tin tiếp theo