Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè
25-03-2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè kể từ ngày 29/10/2019. Thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: CTCP May Phú Thịnh – Nhà Bè

– Địa chỉ: 13A Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

– Website: https://www.phuthinhnb.com

UBCKNN

Tin tiếp theo