SGR: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
11-09-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SGR
Mã ISIN:
VN000000SGR7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/09/2019
Lý do và mục đích:            Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thực hiện:           10/10/2019
  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn. Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/10/2019
Lưu ý:
–     Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền phải mang theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/Căn cước công dân bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Căn cước công dân có công chứng của người ủy quyền và CMND/Căn cước công dân bản chính của người được ủy quyền.
–     Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản gửi đề nghị thông báo số tài khoản-Chi nhánh Ngân hàng và đơn vị thụ hưởng đến Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Địa ốc số 63 – 65 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/09/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.