QĐ của HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa PIC và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền trung (đơn vị trực thuộc của EVNCPC) (CTCP Đầu tư Điện lực 3 – PIC)
09-12-2019
.
Tin tiếp theo