PV2 nhận được quyết định số 24/2019/QĐĐC-KDTM ngày 23/10/2019 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Công ty cổ phần Đầu tư PV2 – PV2)
11-11-2019
Tin tiếp theo