PPP: Tạm ứng cổ tức năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
21-02-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Phong Phú
Mã chứng khoán:
PPP
Mã ISIN:
VN000000PPP8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/03/2020
Lý do và mục đích:
–     Tạm ứng cổ tức năm 2019
–     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1. Tạm ứng cổ tức năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
– Ngày thanh toán: 15/04/2020
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty CP dược phẩm Phong Phú, địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM, kể từ ngày 15/04/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần), đồng thời xuất trình sổ cổ phần và CMND.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: ngày 18/04/2020
– Địa điểm thực hiện:
Công ty CP dược phẩm Phong Phú
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
– Nội dung họp: Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 18/03/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo