Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 11.205 CP (CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex – VCR)
09-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VCR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.205 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.205 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/01/2020.
Tin tiếp theo