Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Truyền thông số 1 – ONE)
22-11-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          – Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 20/01/2020
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/01/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Tin tiếp theo