Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Thủy điện Nước Trong – NTH)
21-02-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          – Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 27/03/2020
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo