Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Bất động sản Netland – NRC)
22-11-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Bất động sản Netland như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          – Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 10/12/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bất Động Sản NETLAND, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ GCNSH để nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo