Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VC9)
13-08-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          – Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 16/09/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng số 9, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (buổi sáng từ 8h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
Tin tiếp theo