Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải – VMS)
22-11-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          – Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 16/12/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các địa điểm sau:
Tại khu vực thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh: văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Tại khu vực thành phố Hà Nội: chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại thành phố Hà Nội, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh, số 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo