Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (CTCP SCI E&C – SCI)
18-06-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          – Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy.
– Ví dụ: Cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu, số cổ phiếu cổ tức được nhận tạm tính là 115*0,1 = 11,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông được nhận là 11 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ.
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần SCI E và C – Tầng 3 tháp C – tòa nhà Golden Palace – đường Mễ Trì – phường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Tin tiếp theo