Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức – TMC)
22-11-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMC của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Nội dung xin ý kiến: về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.
          – Thời gian thực hiện: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 30/12/2019
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
          – Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 18/12/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo