MCH: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
13-08-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Mã chứng khoán:
MCH
Mã ISIN:
VN000000MCH0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
26/08/2019
Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
–     Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (15%) (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống (đến hàng đơn vị) để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phiếu phổ thông, số cổ phiếu mới mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là 25×15% = 3,75 cổ phiếu. Sau khi làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 03 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. 

–     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với số cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại:

·     Địa chỉ : Văn phòng Hội đồng Quản trị – CTCP Hàng tiêu dùng Masan
Tầng 8, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương – Điện thoại: 0902662660 – số nội bộ: 10303.
·     Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD.
Cổ đông đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng/chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 28/08/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

 
Tin tiếp theo