KBC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 bằng tiền
15-10-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  trả cổ tức đợt 2 bằng tiền của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã CK: KBC) như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo