Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
03-12-2019

Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội. Theo hồ sơ, thông tin Công ty như sau:

– Tên công ty: CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A6A, Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Việt Nam.

– Điện thoại: 024.3772.7830

UBCKNN

Tin tiếp theo