Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampongthom
11-10-2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampongthom. Thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampongthom

– Địa chỉ: Tổ 8 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

– Điện thoại: 0266 3732 707    – Fax: 0266 3732 808

UBCKNN

Tin tiếp theo