HAR: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
11-07-2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo