FRT: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
17-07-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Mã chứng khoán:
FRT
Mã ISIN:
VN000000FRT7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
01/08/2019
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 15% (100:15) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
– Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ nhận 15 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện: 
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu của Công ty tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại văn phòng CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Zodiac, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
 
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 05/08/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo