DTT: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (ngày thanh toán) tại Thông báo số 971/TB-SGDCHCM ngày 12/07/2019
23-07-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (ngày thanh toán)  tại Thông báo số 971/TB-SGDCHCM ngày 12/07/2019 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo