Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP
12-04-2019

Ngày 10/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 2334/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP.

– Địa chỉ: A128 Đường 3/2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

– Điện thoại: (0274).3755342 Fax: (0274).3755040

– Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 3700148166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/11/2010, thay đổi lần thứ 04 ngày 01/11/2018 với số vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

UBCKNN

Tin tiếp theo