Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG
11-07-2019

Ngày 26/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

– Tên Công ty: CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG

– Địa chỉ: Phòng số 3, tầng 12, tòa nhà Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 5411 1557    Fax: (028) 5411 1667

– Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314524981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/7/2017, thay đổi lần thứ 06 ngày 22/11/2018.

UBCKNN

Tin tiếp theo