Chu Văn Phương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã mua 378.961 CP (CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong – NTP)
21-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Văn Phương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: NTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 421.559 CP (tỷ lệ 0,43%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 378.961 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.520 CP (tỷ lệ 0,82%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ lực cung
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/01/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2020.
Tin tiếp theo