Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Ngày 23/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ , địa chỉ: Xem thêm

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty quản lý quỹ nước ngoài cho Công ty QLQ Hanwha Asset Management Co.,Ltd

Ngày 23/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 12/GCN-UBCK ngày 31/01/2019 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty QLQ Hanwha Asset Management Co.,Ltd với Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

Ngày 19/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (địa chỉ: 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin

Ngày 20/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin (địa chỉ: số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Xem thêm

Cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm (MSN.KIS.M.CA.T.02) cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

  Ngày 19/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm số 41/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam gồm các nội dung như sau: 1. Xem thêm