HAX: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã CK: HAX) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau: Các tập tin đính kèm 20190822_20190822 – HAX – Quyet dinh thay doi dang ky niem yet Xem thêm

FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC như sau: Các tập tin đính kèm 20190822_20190821 – FLC – NQ_HDQT_Phe duyet chu truong thoai von Xem thêm

VIS: Quyết định của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định thực hiện giao dịch với Công ty TNHH Kyoei Việt Nam

Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý công bố Quyết định của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định thực hiện giao dịch với Công ty TNHH Kyoei Việt Nam như sau: Các tập tin đính kèm 20190822_20190822 – VIS – QD ve viec giao dich voi ben Xem thêm