CBTT về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do cập nhật thông tin cá nhân người đại diện theo pháp luật

Ngày 31/08/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) cập nhật thông tin hộ chiếu và địa chỉ người đại diện theo pháp luật của Công ty.   Chi tiết Xem thêm

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO vào ngày 19/06/2023. Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Hop dong kiem toan 2023 VACO