CBTT về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do cập nhật thông tin cá nhân người đại diện theo pháp luật

Ngày 31/08/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) cập nhật thông tin hộ chiếu và địa chỉ người đại diện theo pháp luật của Công ty.   Chi tiết Xem thêm