Đăng ký ủy quyền

Theo quy định hiện hành, việc đăng ký ủy quyền giao dịch chứng khoán phải có sự chứng thực của các Văn phòng công chứng. Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán có nhu cầu đăng ký ủy quyền, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1 Nghiên Xem thêm