Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
11-07-2019

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

– Vốn điều lệ: 1.220.700.780.000 đồng (Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

UBCKNN  

Tin tiếp theo