Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện KB Asset Management Co., Ltd tại Việt Nam
13-09-2019

Ngày 12/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 14/GCN-UBCK cho Công ty KB Asset Management Co., Ltd., cụ thể như sau:

– Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện KB Asset Management Co., Ltd tại Việt Nam

– Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng 702B, Lầu 7, Trung tâm thương mại Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Thời hạn hoạt động: 05 năm

– Trưởng đại diện: Suh Ho Chang

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng đại diện KB Asset Management Co., Ltd tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Tin tiếp theo