Giới thiệu công ty

 

1.      Thông tin doanh nghiệp:

● Tên đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản

Tên tiếng Anh: Japan Securities Incorporated

Tên viết tắt: JSI

Địa chỉ đăng ký: Tầng 3 & 4, tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu

Giấy, thành phố Hà Nội


Vốn điều lệ: 41.000.000.000VND (Bốn mươi mốt tỷ đồng./.)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/UBCK-GP cấp ngày 16/1/2009

● Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 107/GCNTVLK cấp ngày 22/5/2009

Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông sáng lập:

Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Viglacera (Viglacera-Exim)

Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

Cổ đông Nhật Bản

Tanamark Investment Limited

Aizawa Securities Co., Ltd

Japan Asia Securities Co., Ltd.

Các cổ đông khác: Các cổ đông pháp nhân và thể nhân Việt nam

● Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động môi giới chứng khoán;

Hoạt động lưu ký chứng khoán;

Hoạt động tư vấn đầu tư;

Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán.

● Địa bàn kinh doanh:

Hà Nội và các tỉnh lân cận;

Nhật Bản.

2.      Triết lý kinh doanh

● Trung thực và Tin cậy

Luôn luôn trung thực và là địa chỉ tin cậy của các đối tượng khách hàng cá nhân và tổ chức ở trong và

ngoài nước, vì uy tín và sự phát triển lâu dài của Công ty

● Ổn định và Chất lượng

Cung cấp dịch vụ tiên tiến với chất lượng ổn định và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

khách hàng

● Phát triển và Cống hiến

Nỗ lực theo đuổi sự nghiệp cống hiến cho sự phát triển thị trường vốn Việt Nam, phấn đấu trở thành cầu

nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Nhật Bản

 

 

Số lượt đọc: 20580 Cập nhật lần cuối: 05/05/2015 02:43:27
   
   
   
<span style="font-size:12px;font-weight:bold;font-family:arial;color:##323433">Đăng nhập</span>
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Mở tài khoản | Quên mật khẩu
 TCO: 
  1. 1.     Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng cổ phiếu:

-         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

-         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

(Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

 (30/07/2015)
 TCO: 
  1. 2.     Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

-         Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 689.000 cổ phiếu

-         Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)

(Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

 (30/07/2015)
 QTC: 

QTC: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

 (02/07/2015)
 QTC: 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
          - Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/07/2015

 (02/07/2015)
 HPG: 

HPG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, cổ phiếu & Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

-          Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 08/05/2015

-          Ngày đăng ký cuối cùng                   : 12/05/2015

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

-   Tỉ lệ thực hiện: 20% tương đương tỷ lệ 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới)

(Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)

 (30/06/2015)
 BBC: 

BBC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

-          Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2015

-          Ngày đăng ký cuối cùng                               : 08/05/2015

Thời gian thực hiện: ngày 06/06/2015

 (06/06/2015)
 VRC:   (06/06/2015)
 BAM: 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAM của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/06/2015
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu Resort Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;

 (02/06/2015)
 HJS: 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: 
           + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
           + Phương hướng mục tiêu năm 2015;
           + Một số nội dung khác;
           + Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(Ngày thực hiện quyền là ngày dự kiến)
   
 (30/05/2015)
 SDE: 

 

 

 (30/05/2015)


Đặt lệnh qua điện thoại
04 3791 1818

Truy vấn tiền và chứng khoán
soạn tin: JSI SD gửi 7195

Đường dây nóng
(84-4) 3791 1818
Email: info@japan-sec.vn
Công ty CP chứng khoán Nhật Bản
Trụ sở : Tầng 3 và 4, tòa nhà Viglacera -Exim, Số 2 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà nội.
Tel : 04 3791 1818       Fax : 04 3791 5808      Email: info@japan-sec.vn
Lượt truy cập: 26169004
Thiết kế bởi: Active Group